NL FR
Nieuws
Waarom Certus?

Het Certus-label staat garant voor strenge normen, controles én vooral voor een doorgedreven traceerbaarheid. Alleen zo kunnen we een blijvende kwaliteit garanderen aan zowel de binnen- als buitenlandse afnemers van het Certus-varkensvlees.

Missie - Visie - Waarden
MISSIE

Belpork vzw wil de consumptie en het imago bevorderen van het Belgische varkensvlees via het beheer en de certificatie van het Certus kwaliteitssysteem (vers vlees).

VISIE

Marktgericht werken is ons motto. Waar Belpork vzw in het verleden voornamelijk focuste op rationele elementen als voedselveiligheid en traceerbaarheid, worden voortaan ook meer duurzame aspecten in rekening gebracht. Aandacht voor milieu en dierenwelzijn kadert in onze bredere visie van maatschappelijk verantwoord produceren. Belangrijk hierbij is om het volledige kwaliteitsgebeuren te plaatsen in de geldende tijdsgeest, mits het steevast bewaken van het evenwicht tussen de kosten en de meerwaarde voor de betrokken Certus-deelnemers.

WAARDEN

• Democratisch
Belpork vzw is een democratisch gestuurde organisatie. Alle partijen van de hele productiekolom zijn betrokken. Inspraak en overleg zijn de hoekstenen van de werking van Belpork vzw.

• Integer
De normen en voorwaarden die opgelegd worden, moeten in de praktijk nageleefd en daadwerkelijk gecontroleerd worden.
Het Certus-lastenboek omschrijft deze normen en voorwaarden om aan Certus te kunnen deelnemen. De spelregels (algemene werking, aansprakelijkheid, sancties) zijn vastgelegd in het Certus-reglement.

• Objectief
Belpork vzw werkt samen met onafhankelijke controle- en certificatie-instellingen die voor controle en certificatie van onze lastenboeken BELAC-geaccrediteerd zijn voor productcertificatie (EN ISO/IEC 17065:2012).

• Transparant
Als moderne organisatie legt Belpork vzw in haar beleid de nadruk op transparantie en openheid. Hierdoor willen we als organisatie niet alleen zichtbaar maken waar we mee bezig zijn maar ook de toegankelijkheid vergroten voor de achterban. Deze openheid manifesteert zich op verschillende vlakken: het betekent bijvoorbeeld het betrekken van alle schakels in de adviesraad, maar ook het hanteren van een heldere communicatiestijl.

• Klantgericht
Belpork vzw plaatst de klant op de eerste plaats. Naast de consument wordt ook elke Certus-deelnemer door Belpork vzw als klant aanzien.