NL FR
Nieuws
Salmonella Monitoring - Certus - 2015
Recent is een aanpassing van de wetgeving rond Salmonellabestrijding bij varkens goedgekeurd. Concreet betekent dit dat voor de wetgever sinds 7 april 2015 geen serologisch onderzoek meer moet worden uitgevoerd bij alle vleesvarkens.

Binnen het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen Belpork vzw en QS, blijft deelname aan het Salmonella Actieplan echter wel noodzakelijk voor Certus-bedrijven. Dit om de export van varkensvlees te kunnen blijven garanderen.

Met financiering vanuit Belpork vzw, zullen DGZ en ARSIA het Salmonella Actieplan automatisch verder zetten voor Certus-bedrijven op basis van de staalname voor Aujeszky. Er zullen voor deze analyse geen kosten worden aangerekend aan de varkenshouders.

Zowel de varkenshouder als de dierenarts dienen geen bijkomende stappen te zetten ten aanzien van DGZ of ARSIA. Er dient niet specifiek op het aanvraagformulier vermeld te worden dat er een analyse nodig is voor Salmonella. DGZ en ARSIA zullen de analyse automatisch uitvoeren voor Certus-bedrijven. Gelieve voor analyses uitgevoerd door ARSIA het aanvraagformulier te gebruiken zoals te vinden onderaan deze pagina.
PRAKTISCH

  • Indien u vóór 7 april stalen hebt binnengebracht voor Aujeszky-opvolging, dan is er al een Salmonella-onderzoek uitgevoerd.

  • Hebt u reeds stalen binnengebracht voor de Aujeszky-opvolging na 7 april? Dan heeft DGZ/ARSIA deze stalen bewaard en zal het labo de stalen alsnog onderzoeken op de aanwezigheid van Salmonella-antistoffen. Dit gebeurt automatisch, u hoeft hiervoor geen aanvraag in te dienen. Verwacht wordt dat alle bedrijven die reeds stalen binnenbrachten tegen eind juli over een Salmonella-uitslag beschikken.

  • Hebt u nog geen stalen binnengebracht, dan zullen deze eveneens automatisch onderzocht worden op Salmonella op het moment dat de stalen worden binnengebracht. Gelieve voor analyses bij ARSIA het aanvraagformulier onderaan deze pagina te gebruiken.

  • Voor veehouders die reeds op eigen kosten een Salmonella analyse hebben laten uitvoeren wordt een kredietnota  opgemaakt voor het volledige bedrag van deze Salmonella analyses.

  • Op het VKI document dient de laatst gekende Salmonella S/P ratio vermeld te worden, ook wanneer die reeds vervallen is. Voor bedrijven waarvan de S/P ratio reeds vervallen is, wordt de hernieuwde S/P ratio tegen ten laatste eind juli verwacht (geanalyseerd op de bij DGZ/ARSIA bewaarde stalen).