NL FR
Nieuws
Procedure drinkwateranalyse beschikbaar
Bij het in voege treden van het nieuwe Certus-lastenboek werd iedere producent verplicht om vanaf 01/07/2013 jaarlijks één drinkwateronderzoek te laten uitvoeren.
Belpork vzw kreeg hieromtrent heel wat vragen van zowel producenten als dierenartsen waardoor een gedetailleerde procedure werd opgesteld. Deze procedure moet de producent in staat stellen om op een correcte manier aan deze norm te voldoen.
De procedure kan geraadpleegd worden via de website www.certus-info.be onder het tabblad ‘documenten > Lastenboek en Intern reglement’.
In een overgangsperiode wordt voorzien dat iedere producent uiterlijk eind 2014 over een analyserapport moet beschikken. Vanaf 2015 wordt deze norm beoordeeld als een A-overtreding.