NL FR
Nieuws
Privacybeleid
  • In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

  • Belpork vzw kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien wij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zullen gaan verwerken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring.

  • U stemt ermee in dat wij uw verzamelde persoonsgegevens kunnen gebruiken om u toegang te geven tot onze diensten en klantenondersteuning te leveren door middel van email of per telefoon.

  • U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u deelt via deze website en daardoor kunnen wij de privacy of veiligheid van de door u gedeelde gegevens met andere gebruikers niet garanderen.

  • Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens worden behandeld.

  • Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, dan kunt u contact opnemen met ons. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

  • Wanneer u onze diensten gebruikt, kunnen wij of onze service providers, cookies (gegevensbestandjes op de schijf van uw toestel of mobiele apparaat) of webbeacons (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) plaatsen. Wij gebruiken deze cookies, om ons te helpen u te identificeren als gebruiker, om u een betere gebruikerservaring op onze website te bieden, om de promotionele effectiviteit te meten en om vertrouwen en veiligheid te bevorderen en te verzekeren op onze website.

  • Belpork vzw stuurt u geen mails met commerciële belangen, maar enkel de info waarvoor u zich inschrijft op onze websites zoals de nieuwsbrief. Wij verzekeren u dat uw naam en e-mailadres door onze dienst niet voor commerciële doeleinden zullen gebruikt of doorgegeven worden aan andere instanties.

  • Hebt u nog vragen waarop u geen antwoord hebt gevonden, neem dan contact op met de helpdesk.    
           Belpork vzw
           Koning Albert II-laan 35 bus 54
           1030 Brussel
           Tel : 02 552 81 44 - Fax : 02 552 81 30
           info@belpork.be - www.certus-info.be