NL FR
Nieuws
Foute versie Certus-lastenboek op Certus-certificaat
Wegens een technische fout staat op de Certus-certificaten die uitgereikt zijn tussen 01/01/2016 en 06/06/2016 de vorige versie van het Certus-lastenboek nog vermeld (01/07/2013).
Antibiotics Awareness Week
Naar aanleiding van de Antibiotics Awareness Week (16 - 20 november 2015) is zowel vanuit Belpork vzw als vanuit AMCRA een persbericht verschenen. Klik op "lees meer" voor het volledige bericht.
Salmonella Monitoring - Certus - 2015
Met financiering vanuit Belpork vzw, zullen DGZ en ARSIA het Salmonella Actieplan automatisch verder zetten voor Certus-bedrijven op basis van de staalname voor Aujeszky.
Procedure drinkwateranalyse beschikbaar
Bij het in voege treden van het nieuwe Certus-lastenboek werd iedere producent verplicht om vanaf 01/07/2013 jaarlijks één drinkwateronderzoek te laten uitvoeren.
Nieuwe aanbeveling Certus:
In het kader van de reductie van het antibioticagebruik in de dierlijke productie kan het gebruik van hoge concentraties zinkoxide (ter preventie van speendiarree bij biggen) een alternatief vormen voor een behandeling met antibiotica en zo bijdragen tot het terugdringen van het antibioticagebruik in de veehouderij.
Nieuw Lastenboek en Intern Reglement Certus per 01/07/2013
Op 1 juli 2013 gaat Belpork vzw van start met het nieuwe Certus-Lastenboek en Intern Reglement. De belangrijkste motivatie bij de aanpassing van de bestaande reglementering is de hernieuwing van de overeenkomst tussen Belpork vzw en het Duitse QS.
Belangrijke wijziging betreffende de transportfirma
Belpork vzw staat met het TRACY-systeem binnen Certus garant voor een doorgedreven traceerbaarheid van bij de producent tot in het verkooppunt. Elke beweging binnen de Certus-keten tussen producenten, slachthuizen, uitsnijderijen, vleeswarenfirma’s en verkooppunten kan zo met één druk op de knop in kaart worden gebracht.
Administratieve overtredingen
Om te voldoen aan alle normen van het nieuwe Certus-lastenboek 2010 dient u heel wat administratieve zaken bij te houden. Het verzamelen en bijhouden van deze documenten is uiteraard geen aangename taak en wordt daarom al eens gemakkelijk vooruitgeschoven of vergeten.