NL FR
Nieuws
Nieuwe aanbeveling Certus: Convenant Zink

In het kader van de reductie van het antibioticagebruik in de dierlijke productie kan het gebruik van hoge concentraties zinkoxide (ter preventie van speendiarree bij biggen) een alternatief vormen voor een behandeling met antibiotica en zo bijdragen tot het terugdringen van het antibioticagebruik in de veehouderij.


Gemedicineerde voormengsels mogen op voorschrift van een dierenarts de eerste twee weken na het spenen via de biggenvoeders worden toegediend. Het gebruik van dit type voormengsel zorgt echter voor een verhoogde zinkuitstoot in het milieu via de mest. Het is daarom aangewezen om dit op een andere manier te compenseren.


Om een tegengewicht te bieden werd een “Convenant Zink” ondertekend door FOD Landbouw, FOD Volksgezondheid, BEMEFA en de Vereniging van Zelfmengers waarin wordt vastgelegd dat het totaal zink gehalte in volledige diervoeders voor varkens in de afmestfase

(> 23 kg), afgezet op de Belgische markt, wordt verlaagd van 150 mg naar 110 mg per kilo.


Als beheerder van het Certus-kwaliteitslabel, ondersteunt Belpork vzw dit initiatief en geldt vanaf 19/09/2013 de aanbeveling om enkel volledige diervoeders voor varkens in de afmestfase (> 23 kg) aan te kopen die aan deze verlaagde norm voldoen. In de toekomst kan Belpork vzw deze maatregel als effectieve eis opnemen in het Certus-lastenboek.


De lijst van voederfirma’s die het convenant reeds onderschreven hebben, is te vinden op de website van BEMEFA (http://www.bemefa.be/TransferStudies.aspx). U kunt er eveneens terecht voor bijkomende informatie met betrekking tot het “Convenant Zink”.