NL FR
Nieuws
Nieuw Lastenboek en Intern Reglement Certus per 01/07/2013

Op 1 juli 2013 gaat Belpork vzw van start met het nieuwe Certus-Lastenboek en Intern Reglement. De belangrijkste motivatie bij de aanpassing van de bestaande reglementering is de hernieuwing van de overeenkomst tussen Belpork vzw en het Duitse QS. Deze overeenkomst biedt ons de mogelijkheid om als exclusieve partner in België varkensvlees te exporteren naar Duitsland; een overeenkomst die broodnodig is voor de Belgische varkenssector en die binnen Belpork vzw als belangrijkste realisatie wordt beschouwd voor het jaar 2013.


Op niveau van slachthuizen en uitsnijderijen wordt het FebevPlus-certificaat geïntroduceerd als basis-eis om een Certus-certificaat te behalen. Het FebevPlus-lastenboek omvat de specifieke eisen die overeengekomen werden tussen QS en Febev alvorens markttoegang kan worden verleend. Febev treedt op als beheerder van dit lastenboek en staat u graag te woord bij eventuele vragen.


Naast een aantal inhoudelijke aanpassingen op vraag van QS, werd ook aandacht geschonken aan de vereenvoudiging van een aantal procedures. Ondermeer de controlefrequentie, looptijd van het certificaat en beoordelingswijze zijn gebaseerd op de reglementering binnen Autocontrole (Sectorgids G 040). De mogelijkheid tot het uitvoeren van combi-audits wordt op deze manier geoptimaliseerd wat resulteert in een daling van het aantal inspecties op het landbouwbedrijf.

De eerstvolgende controle wordt automatisch ingepland door de inspectie-instelling. Deze zal u contacteren om een volgende afspraak te maken. U hoeft dus helemaal niets te doen om zeker te zijn van de continuïteit van uw Certus-erkenning.


Officieel treedt het lastenboek in voege vanaf 01/07/2013. In de praktijk wordt echter een overgangsregeling voorzien tot 01/09/2013. Iedere deelnemer krijgt binnen deze periode de tijd om de nodige aanpassingen op bedrijfsniveau te doen vooraleer een eerste controle zal plaats vinden.


Het nieuwe Certus-Lastenboek, Intern Reglement, de vernieuwde checklijsten en andere relevante documenten zijn te raadplegen via deze website (zie Lastenboek en Intern Regelement). Indien gewenst, aarzel dan niet om een papieren exemplaar aan te vragen via het secretariaat van Belpork vzw. Voor een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor producenten, kunt u hier terecht.


Hebt u nog bijkomende vragen of opmerkingen?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met het secretariaat van Belpork vzw. De medewerkersstaan u graag te woord.