NL FR
Nieuws
Meesterlyck
Het Meesterlyck-label werd in 1992 opgericht en dit in samenspraak met de vleeswarensector. In de loop der jaren werd het systeem regelmatig verder verfijnd en verstrengd. Het Meesterlyck-label heeft als doel om, op een voor de consument herkenbare wijze, de superieure kwaliteit te garanderen voor één type kookham die onder verschillende benamingen op de markt wordt gebracht. 
Volgens GfK PanelServices Benelux realiseert het Meesterlyck-label ongeveer een marktaandeel van 20% binnen het totale thuisverbruik van kookham. Meesterlyck is vooral vertegenwoordigd in het segment van de betere kwaliteitsham. Het label is enkel voorbehouden voor gekookte ham. 
In 2002 werd Belpork vzw vzw eigenaar van het Meesterlyck-label. Momenteel zijn 13 vleeswarenfabrikanten gemachtigd om producten onder het Meesterlyck-label te commercialiseren. Samen verkochten zij in 2013 ongeveer 6.237 ton.
Normen en voorwaarden
Een strikte licentieovereenkomst die de voorwaarden en normen, de controles en het sanctiesysteem beschrijft, vormt de contractuele overeenkomst tussen de vleeswarenfabrikant en Belpork vzw. Hiermee verleent Belpork vzw het gebruiksrecht van de naam en het logo “Meesterlyck” aan de fabrikant.

De belangrijkste elementen van de Meesterlyck-licentieovereenkomsten zijn:

- Productie Meesterlyck ham op basis van 100% Certus of 100% Belgisch varkensvlees (gekweekt, geslacht en versneden in   België).

- Het Meesterlyck-label mag enkel gebruikt worden voor producten die in België geproduceerd zijn.
- De gebruiksformaliteiten van het Meesterlyck-label.
- De controleprocedures (3-delig: controle op chemische en microbiologische parameters, controle op tracering (Certus of   Belgisch) en controle van   het etiket (KB 13/09/1999)).
- De forfaitaire jaarlijkse controlebijdrage en de bijdrage voor de traceringsaudit te betalen door de fabrikant.
- Een bankwaarborg als garantie (12.000 euro per fabrikant).
- Het sanctiesysteem dat gebaseerd is op de facturatie van de volledige analyse aan de fabrikant in geval van een non-  conformiteit.
- De voorwaarden en de normen voor kookham.


Indien uit een analyse een non-conformiteit met een bepaalde Meesterlyck-norm blijkt, wordt het product onderworpen aan een tegencontrole op de niet-conforme parameter, op kosten van de fabrikant. Na drie opeenvolgende vaststellingen van non-conformiteit voor eenzelfde tolerante parameter wordt de licentie ingetrokken. Bij vaststelling van een non-conformiteit voor een niet-tolerante parameter of bij frauduleus gebruik (vb. herkomst vleesgrondstof, …), wordt de licentie onmiddellijk ingetrokken en dient een boete van 12.000 euro te worden betaald.

Transparante controles
A.  Controle op chemische en/of microbiologische parameters

De controles worden uitbesteed aan drie laboratoria (ECCA, LOVAP en SGS), die beurtelings de controles uitvoeren. De onaangekondigde staalnamen en analyses gebeuren vijfmaal per jaar op alle Meesterlyck-producten.

Staalnamen gebeuren zowel op distributieniveau (groothandel en grootdistributie) als op het niveau van de fabrikant. Audits van het productieproces zijn eveneens voorzien. Elke non-conformiteit met een bepaalde chemische of microbiologische Meesterlyck-norm wordt automatisch bevestigd door de analyse van het tegenmonster in een van de twee andere labo’s.


Analyseresultaten gekookte ham:
In 2014 werden 105 gekookte hammen gecontroleerd, goed voor 2.766 analyses. Hiervan waren 26 (0,9%) analyseresultaten niet conform de Meesterlyck-normen.
Opgesplitst per parameter zijn de niet-conforme resultaten voor 2014 als volgt: zout (3,8%), vocht/eiwit (7,7%), eiwit/totaal eiwit (7,7%), suikers (15,4%), fosfaat/eiwit (26,9%), glutaminezuur (26,9%), citroenzuur (7,7%), nitraat (3,8%). De andere parameters waren voor 100% conform.

De gemiddelde analyseresultaten voor de belangrijkste chemische parameters voor gekookte Meesterlyck-ham:

Analyseresultaten 2014
      

Vocht:

72,1 %

Eiwit:

22,1 %

Vocht/eiwit:

3,3

Fosfaat:

0,46 %

Fosfaat/eiwit:

2,1

Zout:

1,8 %

Suiker:

0,65 %

B.  Controle op tracering

Jaarlijks zal een inspectie-instelling (SGS of QP), aangesteld door Belpork vzw, minstens één traceringsaudit (van afgewerkt product tot producentniveau) uitvoeren in de vleeswarenfirma van de licentiehouder. 
Tijdens deze audit moet de licentiehouder o.b.v. zijn intern traceringssysteem en/of Tracy (enkel van toepassing bij gebruik van 100% Certus) de herkomst van de vleesgrondstof (100% Certus of 100% Belgisch (geen of gedeeltelijke gebruik van Certus-vlees)) aantonen zoals hieronder beschreven.

De auditfrequentie is afhankelijk van het type grondstof:
    • Productie o.b.v. 100% Certus: 1x/jaar
    • Productie o.b.v. 100% Belgisch: 4x/jaar

De inspectie-instelling zal de traceringsaudit maximaal 24u op voorhand aankondigen aan de vleeswarenfirma.


C.  Controle op etikettering

De correcte etikettering (K.B. van 13/09/1999) en gebruiksfomaliteiten van de naam en het beeldmerk/logo op de verpakking worden eveneens gecontroleerd door een geaccrediteerd labo.
Deze controle wordt uitgevoerd op het eindproduct dat bestemd is voor rechtstreekse verkoop aan de consument. 
Deelname
Hebt u als vleeswarenfabrikant interesse om ‘Meesterlyck’-kookham te produceren? Neem dan contact op met het secretariaat van Belpork vzw. U kunt er terecht voor bijkomende informatie en voor een exemplaar van de licentieovereenkomst.
Erkende fabrikanten

Naam & adres

B-nummer

Dobbels Meat NV

Izegemstraat 64

B-8770 Ingelmunster

B-633

D'Argifral sprl

Avenue Mercury 5

B-4650 Chaineux

B-353

Firme Derwa SA

Rue de la Costale 82

B-4300 Waremme

B-121

Favorit NV

Meiselaan 74

B-1880 Kapelle-op-den-Bos

B-308 | B-821

Vanden Borre NV

Lindestraat 36

B-9700 Oudenaarde

B-209

Vleeswaren De Keyser NV

Groendreef 41

B-9880 Aalter

B-757 | B-255 | KF-757 | F-757

Brackenier LBC

Scheurbroek 20

B-9860 Oosterzele

B-668

Bens Retail NV

Westerring 19

B-9700 Oudenaarde

B-542

Detry SA

Route de Merckhof 110

B-4880 Aubel

B-341

Ter Beke-Pluma NV

A. van der Pluymstraat 1

B-2160 Wommelgem

B-148

Imperial Meat Products NV, Div. Dacor

Klaartestraat 1

B-9052 Gent

B-2

Ste Rita Vleeswarenfabriek NV

Abeelstraat 77

B-1800 Vilvoorde

B-293

Luka Vleeswarenfabriek NV

Mechelsesteenweg 780

B-1800 Vilvoorde

B-72

Corma NV

Haenhoutstraat 210

9070 Destelbergen

B-376