NL FR
Nieuws
Home
Beste bezoeker,

Certus is niet zomaar een logo of merk. Het is een kwaliteitslabel waarbij alle deelnemers in de productieketen zich engageren om de consument een perfect stukje varkensvlees voor te schotelen.

Het Certus-label wordt beheerd door de vzw Belpork. Deze organisatie is eigenaar van het label en certificeert op een onafhankelijke en objectieve wijze het Certus-systeem.

Belpork vzw werkt als interprofessionele organisatie op nationaal vlak. Zowel Vlaamse, Waalse als Brusselse producenten, slachthuizen en uitsnijderijen kunnen op vrijwillige basis intekenen om deel te nemen aan het Certus-kwaliteitssysteem. Vanaf het najaar 2016 wordt ook het Certus-transport opgenomen.

De Certus-familie blijft jaar na jaar groeien. Begin juli 2016 tellen we reeds 2564 erkende deelnemers, waaronder 2374 varkenshouders, 12 slachthuizen en 25 uitsnijderijen.

Op deze Certus-website voor professionals vindt u alle relevante informatie terug aangaande het Certus-kwaliteitslabel, de normen en controles.