NL FR
Nieuws
Tracy
Tracy, het online registratie- en traceringsysteem van Certus, is momenteel beschikbaar voor groeperingen, producenten, slachthuizen en uitsnijderijen. Sinds 2006 zijn de traceringsdocumenten (certificaten en leveringsbonnen) van de slachthuizen en uitsnijderijen digitaal beschikbaar. In 2010 ging Belpork vzw een stapje verder: de digitalisering van de vertrekfiches die de varkens naar het slachthuis vergezellen, werd een feit. Op deze manier beschikt het slachthuis sneller over de correcte informatie en kan de varkenshouder een beter overzicht behouden over zijn leveringen en de nog te verwachten slacht- en keuringsgegevens.
Het grote voordeel van Tracy is dat, met één druk op de knop, het gehele traject dat een bepaald stukje varkensvlees heeft afgelegd in de productieketen, in kaart wordt gebracht.

PRODUCENTEN
Producenten die wensen, kunnen hun vertrekfiches digitaal inbrengen.
U hoeft enkel in te loggen op onderstaand webadres en de instructies uit de handleiding op te volgen.


Indien u nog niet beschikt over een login en een paswoord kan u dit aanvragen op het secretariaat van Belpork vzw!

Let op!
Digitale vertrekfiches moeten onmiddellijk na het vertrek van de varkens naar het slachthuis worden ingegeven in de webtoepassing.
Indien u niet beschikt over een computer met internetverbinding, kan u nog steeds gebruik maken van de papieren vertrekfiches.

SLACHTHUIZEN EN UITSNIJDERIJEN
Reeds vanaf midden 2006 verloopt de digitalisering van de traceringsdocumenten in slachthuizen (certificaten) en uitsnijderijen (leveringsbonnen) met succes. Uit een tevredenheidsenquête (2008) bleek tevens dat Tracy een schot in de roos was. Momenteel zijn alle Certus-slachthuizen en -uitsnijderijen vertrouwd met het traceringsysteem.

Voor de aanmaak van certificaten en leveringsbonnen hoeft u als slachthuis/uitsnijderij enkel in te loggen op onderstaand webadres en de instructies uit de handleiding op te volgen.
Een paswoord en de login ontvangt u via het secretariaat van Belpork vzw op het moment dat u erkend wordt als Certus-slachthuis/uitsnijderij.


Hieronder vindt u de handleidingen voor de verschillende schakels.