NL FR
Nieuws
Belpork bekijkt bijkomende maatregelen
Belpork heeft, net als vele anderen, met ontsteltenis naar de beelden gekeken die in het slachthuis in Tielt werden gemaakt.

Het Certus-label staat garant voor strenge normen, controles en een doorgedreven traceerbaarheid. Gezondheid en respect voor dierenwelzijn worden door Belpork hoog in het vaandel gedragen. Daar is jarenlang fors en duurzaam in geïnvesteerd. 

De controle op het welzijn bij lossen en verdoven in het slachthuis worden beschreven in het lastenboek van FebevPlus en de algemene wetgeving. Beide zijn een basisvoorwaarde waaraan bedrijven moeten voldoen indien zij over een Certus-erkenning wensen te beschikken. Recent werd vanuit Belpork gestart met een lastenboek voor transportbedrijven om zo ook de schakel tussen de varkensbedrijven en slachthuizen in beeld te hebben. Om de kwaliteit te garanderen worden jaarlijks in opdracht van Belpork door onafhankelijk instellingen en experts verschillende controles uitgevoerd, zowel aangekondigd als onaangekondigd. Het is dan ook pijnlijk voor ons om te moeten vaststellen dat dergelijke inbreuken door een aantal personeelsleden bij een van onze deelnemers konden plaatsvinden.

Belpork heeft naar aanleiding van de beelden contact opgenomen met Febev (Federatie Belgisch Vlees) en onze betrokken controle- en inspectie-instelling. Door alle partijen werd een onderzoek opgestart naar de feiten. Op basis van de eerste resultaten werd op 23 maart 2017 beslist het Certus-certificaat van het slachthuis te schrappen. Belpork volgt het onderzoek nu verder op. Op basis van de resultaten zullen de nodige verscherpte (controle-)maatregelen genomen worden om de borging van dierenwelzijn binnen ons kwaliteitssysteem verder te verankeren. Het intern overleg hierover is momenteel lopende.