NL FR
Nieuws
Belangrijke wijziging betreffende de transportfirma's

Gelieve bij het invullen van de Certus-vertrekfiches rekening te houden met onderstaand bericht.


Belpork vzw staat met het TRACY-systeem binnen Certus garant voor een doorgedreven traceerbaarheid van bij de producent tot in het verkooppunt. Elke beweging binnen de Certus-keten tussen producenten, slachthuizen, uitsnijderijen, vleeswarenfirma’s en verkooppunten kan zo met één druk op de knop in kaart worden gebracht.


Vanaf begin oktober 2012 gaat Belpork vzw (op aandringen van QS, Duitsland) nog een stapje verder in dit traceringsysteem. De transportfirma’s die instaan voor het vervoer van slachtvarkens (en in een latere fase ook het biggentransport van het fok- naar het mestbedrijf) zullen als een aparte schakel worden beschouwd. Uiteraard brengt dit ook in het gekende TRACY-systeem een aantal veranderingen met zich mee.


Wat verandert er nu concreet voor de varkenshouder?

Voor u als varkenshouder zal deze verandering zich uiten op het niveau van de vertrekfiche.

Vanaf 1 oktober bent u verplicht om op de vertrekfiche onderstaande gegevens van de transportfirma in te vullen:

• Naam transportfirma

• Nummerplaat vrachtwagen

• Naam + voornaam chauffeur


Het huidige boekje met vertrekfiches is hierop nog niet voorzien. Het is echter niet nodig om een nieuw boekje met vertrekfiches te bestellen bij Belpork vzw. U mag uw huidig boekje verder gebruiken, maar u dient ervoor te zorgen dat u hierop bovenstaande gegevens invult (zie eveneens de aanduiding op dit voorbeeld).

Daar waar u vroeger het adres (straat + nr) van de transporteur diende in te vullen, vult u nu de nummerplaat van de vrachtwagen in en waar u de postcode + gemeente invulde, vult u nu de naam en voornaam van de chauffeur in.

Wie de vertrekfiches digitaal (online) invult, zal vanaf 1 oktober eveneens bovenstaande gegevens dienen in te vullen.

In de webtoepassing zal via een uitschuifluik de transportfirma, de nummerplaat van de vrachtwagen en de naam van de chauffeur gekozen moeten worden.

Het is van het grootste belang dat u de nodige gegevens van de transporteurs verzamelt en deze correct invult op de (digitale) vertrekfiche. Bij een foutieve ingave kunnen de varkens niet gecommercialiseerd worden onder Certus.