NL FR
Nieuws
Groepering
Een groepering is een rechtspersoonlijkheid (BVBA, NV, VZW…) met een statutair bepaalde maatschappelijke zetel en bestaat uit minstens één varkensproducent en één slachthuis. Elke officiële communicatie tussen Belpork vzw en de groepering zal via de respectievelijke maatschappelijke zetel verlopen.
De groepering vormt binnen het Certus-systeem de basis van de productieketen. M.a.w. elke schakel (producent, slachthuis en uitsnijderij) moet aangesloten zijn bij minstens één groepering, om deel te kunnen nemen aan de Certus-productieketen.
Momenteel zijn er 14 erkende Certus-groeperingen. Hoe u zich kan aansluiten als nieuwe groepering vindt u terug in het Intern Reglement.

Hierna treft u tevens een lijst van alle erkende Certus-groeperingen met hun bijhorende slachthuizen en uitsnijderijen. Als participant kan u zich bij gelijk welke groepering aansluiten. U hoeft enkel een aansluitingsformulier in te dienen bij de groepering van uw keuze. Na goedkeuring door de groepering ontvangt Belpork vzw het aansluitingsformulier en wordt uw aanvraag verder verwerkt.